Materiały graficzne dla Partnerów programu:

Program
Zielona Kolej®

Polska branża kolejowa na rzecz zasilania pociągów czystą energią.

Kim jesteśmy?

Podmiotami polskiej branży kolejowej skupionej w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), które zrzesza firmy odpowiedzialne za ok. 95% zużycia kolejowej energii trakcyjnej w Polsce. Koordynatorem programu jest PKP Energetyka.

Nasz cel – redukcja emisji CO2

Przejście kolei w Polsce na zasilanie z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

50%

2 mln ton mniej CO2

w 2025

85%

8 mln ton mniej CO2

w 2030

100%

>10 mln ton mniej CO2*

docelowo

*powyżej 10 mln ton, w zależności od skali ruchu kolejowego

Do programu Zielona Kolej® dołączyli już:

Listy intencyjne przystąpienia do programu Zielona Kolej® podpisali:

Podmioty, które zadeklarowały udział w programie Zielona Kolej® wykonują 22% towarowych i 34% pasażerskich przewozów w naszym kraju w ujęciu rocznym (liczonych odpowiednio w liczbie pasażerów i masie towarów).

Koordynator programu: